Scorpenidae

Lion fish Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Koraal duivel                                              Lionfish

Pterois
max 60cm (23 in)

 

Dit is een schitterende vis met veel stekels, vinnen en andere indrukwekkende aanhangsels.  Overdag verschuilen ze zich vaak tussen de rotsen en het koraal, maar `s nachts gaan ze op jacht. Soms zelf met een hele groep.  Ze omcirkelen hun prooi die niet meer weg kan komen zonder de giftige stekels van een van de vissen te raken.
Van oorsprong komt hij voor in de Indische oceaan waar hij genoeg natuurlijke vijanden heeft. Sinds enkele jaren komt hij ook voor in het Caraïbisch gebied. Niemand weet hoe ze hier terecht zijn gekomen, maar ze verstoren duidelijk het biologisch evenwicht. 
Ze planten zich heel snel voort, eten zowel het koraal zelf als de koraalvissen en hebben hier bijna geen natuurlijke vijanden. Daarom worden ze bestreden.
Gelukkig is het een heerlijke vis met wit vlees dat gemakkelijk van de graat valt. Ze worden met een harpoen gevangen door duikers en het is de meest milieuvriendelijke vis die je kunt eten. De pinnen van de koraalduivel zijn giftig. Voor een mens is de steek pijnlijk, maar niet gevaarlijk. Bij het schoonmaken worden de pinnen verwijderd, de rest van de vis bevat geen gif. 

This is a beautiful fish with many spines, fins and other impressive appendages. During the day they often hide between the rocks and the coral, but at night they go hunting. Sometimes with a whole group. They circle their prey that can't get away without hitting the venomous spines of one of the fish.
It originates from the Indian Ocean where it has plenty of natural enemies. It has also been found in the Caribbean for several years now. No one knows how they got here, but they clearly upset the biological balance.
They reproduce very quickly, eat both the coral itself and the coral fish and have almost no natural enemies here. That is why they are fought.
Fortunately, it's a delicious white-fleshed fish that falls off the bone easily. They are harpooned by divers and it is the most environmentally friendly fish you can eat. The lionfish pins are poisonous. For a human, the sting is painful, but not dangerous. When cleaning, the pins are removed, the rest of the fish does not contain poison.

Rifsteenvis

Synanceia verrucosa

40 cm (16 in)

De rifsteenvis ligt meestal stil op de bodem of half ingegraven in het zand gecamoufleerd als een steen. Deze camouflage dient om onopvallend in een hinderlaag te kunnen liggen en zo zijn prooien zoals kleine visjes en garnalen te kunnen verrassen. Als een prooi de vis benadert, valt de vis aan met een snelheid van maar liefst 0,015 seconde!  Met zijn wijd geopende mond zuigt hij zijn prooi vervolgens naar binnen.

De steenvis is ook nog eens de giftigste vis ter wereld. De 14 stekels op zijn rug zijn zeer giftig. Dus laat hem met rust en pas op dat je er niet per ongeluk op gaat staan.(word je toch gestoken dan helpt gelijk in warm water met de wond en naar het ziekenhuis.)
Wanneer deze vis gaat zwemmen heeft hij nog een verrassing in petto.
Zijn vinnen zijn een soort kleurrijke vleugels die hij als een soort waaier uit kan klappen. Hij is dan wel gelijk zijn camouflage kwijt.

 

Reef stonefish

Synanceia verrucosa

40 cm (16 in)

The reef stone fish usually lies still on the bottom or half buried in the sand camouflaged as a rock. This camouflage serves to be able to lie inconspicuously in an ambush and thus surprise its prey such as small fish and shrimp. When prey approaches the fish, the fish attacks at a speed of 0.015 seconds! It then sucks in its prey with its wide-open mouth.
The stonefish is also the most poisonous fish in the world. The 14 spines on its back are highly poisonous. So leave him alone and be careful not to accidentally step on it.
When this fish goes swimming, it has another surprise in store.
Its fins are like colorful wings that it can unfold like a fan. He will have lost his camouflage