Natuur  Aruba  Nature

Arikok Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Arikok National Park

Dit is de nationale schat van Aruba, waarin we alles beschermen en met je bezoek doe jij dat ook.

Bijna 20% van Aruba wordt aangemerkt als nationaal park en het is de thuisbasis van vele soorten flora en fauna. Het Arikok National Park herbergt ook zeldzame, kostbare, inheemse dieren, bomen- en plantensoorten die je alleen op Aruba vindt.

Het Arikok National Park is een geweldige plek om de hele dag door te brengen en te genieten van de spectaculaire landschappen. De opbrengst van de gevraagde toegangsprijs gaat naar het behoud van het park, educatieve programma's en de dieren, die zich vrij over de ruim 3000 hectare grond bewegen.

Arikok National Park is de thuisbasis van diverse unieke attracties en cultureel erfgoed, waaronder spectaculaire grotten, originele Indiaanse rotstekeningen, ongebruikelijke landformaties van lava, kwartsdioriet en kalksteen. Je kan er ook begeleide natuurwandelingen maken door droge rivierbeddingen naar afgelegen baaien zoals Moro, Boca Prins en Dos Playa.

Arikok National Park

This is Aruba's national treasure, in which we protect everything and with your visit you will too.

Almost 20% of Aruba is classified as a national park and it is home to many species of flora and fauna. The Arikok National Park is also home to rare, precious, native animals, trees and plants that you will only find in Aruba.

The Arikok National Park is a great place to spend the whole day enjoying the spectacular scenery. Proceeds from the requested admission fee will go towards preserving the park, educational programs and the animals, which roam freely over the more than 3,000 hectares of land.

Arikok National Park is home to several unique attractions and cultural heritage, including spectacular caves, original Native American petroglyphs, unusual land formations of lava, quartz diorite, and limestone. You can also take guided nature walks through dry riverbeds to secluded coves such as Moro, Boca Prins and Dos Playa.


Natural Pool

 Aan deze ruige oostkust van Aruba is in de loop van miljoenen jaren een kunstmatige zwembad ontstaan die  via een opening in de rotspartijen voortdurend ‘gevoed’ wordt met vers oceaanwater.

Het is heerlijk om in het kalme water van de Natural Pool te zwemmen of te snorkelen. In de Natural Pool is prachtig gekleurd koraal en en veel verschillende visjes te zien.

De Natural Pool is jammer genoeg niet gemakkelijk bereiken. Het kan alleen te voet, te paard of met een 4x4 terreinwagen bereikt worden, maar alle grote touroperators op Aruba biedentours aan naar de Natural Pool want het is een van de belangrijkste toeristische hotspots van het ABC-eiland!

Natural Pool

Over millions of years, an artificial swimming pool has been created on this rugged east coast of Aruba, which is continuously 'fed' with fresh ocean water through an opening in the rock formations.

It is wonderful to swim or snorkel in the calm waters of the Natural Pool. In the Natural Pool you can see beautifully colored coral and many different fish.

The Natural Pool is unfortunately not easy to reach. It can only be reached on foot, on horseback or with a 4x4 SUV, but all major tour operators in Aruba offer tours to the Natural Pool as it is one of the main tourist hotspots of the ABC island!


Zeeschildpadden bij Tres Trapi

Als je graag zeeschildpadden wil zien dan kun je het beste gaan snorkelen bij Tres Trapi!
Je zult er weinig vissen zien omdat er geen koraal groeit, maar omdat de zeebodem bedekt is met zeegras is de kans groot dat jer er wel schildpadden tegenkomt. Tres Trapi ligt naast Malmok Beach.

 
Sea turtles at Tres Trapi

 

If you would like to see sea turtles, it is best to go snorkeling at Tres Trapi!
You will see few fish there because no coral grows, but because the seabed is covered with sea grass, there is a good chance that you will encounter turtles. Tres Trapi is located next to Malmok Beach.

There are four species of sea turtles that lay eggs on the sandy beaches of Aruba, the Green Sea Turtle or Green Sea Turtle (Chelonia mydas) that live here all year round, the Leather Turtle, also known as the Three-Keel (Dermochelys coriacea), the Loggerhead Turtle (Eretmochelys imbricata) and the Loggerhead Turtle (Caretta caretta).

tres trapi Aruba schildpadden

Er zijn vier soorten zeeschildpadden die eieren leggen op de zandstranden van Aruba, de Groene Zeeschildpad of soepschildpad (Chelonia mydas) die hier het hele jaar voorkomt, de Lederschilpad – ook wel Driekiel genoemd (Dermochelys coriacea), de Echte Karetschildpad (Eretmochelys imbricata) en de Onechte Karetschildpad (Caretta caretta).

 


  Vogel reservaat Bubali

Het Bubali vogelreservaat, gelegen op wandelafstand van de Palm Beach hotels, is een unieke plek  om vogels te bekijken. Je kunt het niet missen, want het ligt net voor de historische Hollandse molen. Vogels die in het reservaat verblijven zijn onder andere reigers, zilverreigers, meeuwen, schaarbekken, meerkoeten, eenden en meer.  Van oorsprong was het gebied een zoutpan, maar sinds 1972 is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels van het hele Caribische gebied. 

Het 50 hectare grote Bubali vogelreservaat bestaat uit twee zoetwatermeertjes  die omzoomd worden door rietpartijen en mangrovevegetaties. De meren worden van water voorzien door het gezuiverde afvalwater van een nabijgelegen ontziltingsfabriek. De meren zitten boordevol met visjes, salamanders, kikkers en insecten. Mede door deze overvloed aan prooidiertjes fungeert het reservaat als een magneet voor talloze vogelsoorten. Daarnaast groeien er in het natuurgebied prachtige bloemen en planten zoals passiebloemen.

Er is ook een observatietoren die ervoor zorgt  dat vogel spotters het echte perspectief van een vogelblik krijgen. De uitkijktoren bevindt zich aan de noordzijde van het Bubali vogelreservaat. Het Bubali vogelreservaat is erg populair bij gezinnen met kinderen omdat de kans om oog in oog te komen staan met mooie gekleurde exotische vogels zeer groot is. Het is overigens aanbevelingswaardig om een verrekijker mee te nemen om het vogelspotters-feest te vervolmaken.

 

Bird sanctuary Bubali

The Bubali Bird Sanctuary, located within walking distance of the Palm Beach hotels, is a unique place for bird watching. You can't miss it, as it is just in front of the historic Dutch windmill. Birds resident in the reserve include herons, egrets, gulls, scissors, coots, ducks, and more. Originally the area was a salt pan, but since 1972 it has become one of the most important resting, breeding and foraging areas for birds in the entire Caribbean.

The 50-hectare Bubali Bird Sanctuary consists of two freshwater lakes, bordered by reed beds and mangrove vegetation. The lakes are supplied with water by the treated wastewater from a nearby desalination plant. The lakes are full of fish, salamanders, frogs and insects. Partly due to this abundance of prey animals, the reserve functions as a magnet for countless bird species. In addition, beautiful flowers and plants such as passion flowers grow in the nature reserve.

There is also an observation tower that ensures bird spotters get the real perspective of a bird's eye view. The observation tower is located on the north side of the Bubali Bird Sanctuary. The Bubali Bird Sanctuary is very popular with families with children as the chance to come face to face with beautiful colored exotic birds is very high. It is also recommended to bring binoculars to complete the birdwatching feast.


 Duiken ArubaNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Duiken

Op Aruba zijn ook goede duikmogelijkheden. Het zicht onder water is 30 meter en de watertemperatuur is ongeveer 27 graden Celsius. Prima duikomstandigheden dus. De grootste attracties qua duiken op Aruba zijn de wrakken van vliegtuigen en historische schepen die op de zeebodem liggen. Vanaf de kant duiken kan op niet veel plaatsen, de meeste duiken worden vanaf een boot gemaakt.

Diving

There are also good diving opportunities in Aruba. Underwater visibility is 30 meters and the water temperature is about 27 degrees Celsius. So good diving conditions. The biggest diving attractions in Aruba are the wrecks of airplanes and historic ships that lie on the seabed. Diving from shore is not possible in many places, most dives are made from a boat.


Wandelen Aruba

Wandelen

Aruba heeft ook prachtige wandelroutes. Mooie wandelingen met alle details vind je op  de website van Route You, onderstaande knop.

Hiking

Aruba also has beautiful hiking trails. Beautiful walks with all the details can be found on the Route You website, button below.