Zeeannemoon

Sea anemone

Zeeannemoon / Sea anemone

Actiniaria
1.5 tot 10 cm (0.6 to 3.9 in)

Een zeeanemoon is geen plant maar een dier. 
Ze kunnen zich zelfs, door middel van hun voetschijf, langzaam voortbewegen. Maar als ze eenmaal een plek hebben gevonden die ze qua lichtinval en waterstroming prettig vinden, blijven ze vaak lang op dezelfde plek zitten.
Ze hebben een eenvoudige lichaamsbouw. Het belangrijkste gedeelte van hun lichaam is een uit twee lagen bestaande, holle buis, met aan de bovenzijde één uitgang, de zogenaamde "mond". Die mond wordt meestal omringd door een tentakel krans. Via deze mond worden ook de afvalstoffen uitgescheiden.
Een zeeanemoon kan ook drastisch van vorm veranderen. De  tentakels kunnen verlengen en samentrekken, maar ook buigen en draaien.  
Ze vangen hun prooien zoals krabben, losgeraakte weekdieren en zelfs kleine vissen met hun tentakels waar een soort kleine, giftige harpoentjes uitschieten. Op deze manier kunnen ze een langs komende prooi doden of verlammen. De prooi wordt vervolgens naar de mond getransporteerd en in de keelholte geduwd.

Bijzonder!
Hoewel het dus geen planten zijn en daarom zelf niet in staat zijn tot fotosynthese, vormen veel zeeanemonen een belangrijke symbiose met bepaalde eencellige algensoorten die zich  vooral in de tentakels bevinden.  De zeeanemoon profiteert van de zuurstof die de algen produceren en de algen zijn op hun beurt verzekerd van bescherming door het netel gif van de zeeanemoon. 
Ook verschillende soorten vissen en ongewervelde dieren leven in symbiose met zeeanemonen. De beroemdste is de anemoonvis (of clownsvis bekent van "finding Nemo") Deze soort komt niet voor in de wateren rond Aruba, Bonaire en Curacao, maar hier vormt bijvoorbeeld ook de poetsgarnaal een zelfde soort relatie met de anemoon.

VOORTPLANTING:
Er zijn mannelijke en vrouwelijke zeeanemonen, deze geven op gegeven moment hun geslachtscellen in het water af. Als ei en zaadcel elkaar treffen, vormt zich een larfje dat na een tijd in het open water naar de bodem gaat om uit te groeien tot een zeeanemoontje. Maar ze kunnen zich ook ongeslachtelijk voortplanten. Ze splitsen zich dan in de lengte op waardoor ze zichzelf klonen.