Kwallen

Jellyfish

Portugees oorlogsschip  Portuguese man o' war

Physalia physalis

30 cm tentakels tot 30 meter

Het Portugees oorlogsschip is een beruchte- en gevreesde kwal, net als de Portugese oorlogsschepen in de 16e eeuw waar hij naar genoemd is. De kwal zelf is niet heel erg groot, ongeveer 9 tot 35 cm, maar de tentakels kunnen tot wel 30 meter lang  worden!

Feitelijk is het Portugese oorlogsschip niet echt een kwal maar  een kolonie van honderden poliepen die samen het Portuguese oorlogsschip vormen. De poliepen waaruit een Portugees oorlogsschip bestaan leven samen onder een ‘gevulde blaas’ dat als zeil dienst doet. Dit zeil, kan met lucht gevuld worden als het dier aan de oppervlakte moet blijven, en kan bij gevaar leeglopen waardoor het dier onderduikt. Binnen die blaas heeft elk poliep een andere taak. Er zijn poliepen die  kleine vissen vangen met hun tentakels en daarna verlammen met  gif. Andere poliepen zorgen weer voor de voortplanting. Er bestaan zowel mannelijke als vrouwelijke dieren en de paring, waar weinig romantiek bij komt kijken, vindt voornamelijk plaats in de herfst, wanneer eieren en sperma van mannelijke en vrouwelijke organismen in het water worden uitgestoten.

een bevrucht eitje ontwikkelt zich daarna tot een larve die geleidelijk een nieuwe kolonie vormt. Dit gebeurt allemaal onder water totdat de blaas groot genoeg is en voldoende drijfvermogen heeft om op het water te drijven.

Een steek van het Portugees Oorlogsschip is niet per definitie dodelijk. Het gevaar zit hem meer in het feit dat het gif  ervoor kan zorgen dat de spieren van een mens verlamd kunnen raken. Als dat met de hartspier gebeurt, ontstaat een hartaanval. Ook loszittende tentakels en dode exemplaren die op de kust aanspoelen kunnen nog net zo giftig zijn als levende exemplaren. 

The Portuguese man o' war is a notorious and feared jellyfish, just like the Portuguese man o' war of the 16th century for which it is named. The jellyfish itself is not very large, about 9 to 35 cm, but the tentacles can be up to 30 meters long!

In fact,it is not really a jellyfish but a colony of hundreds of polyps that make up the Portuguese man o' war. The polyps that make up a Portuguese man o' war live together under a 'filled bladder' that serves as a sail. This tarpaulin can be filled with air if the animal has to stay on the surface, and can deflate in case of danger, causing the animal to go into hiding. Within that bladder, each polyp has a different job. There are polyps that catch small fish with their tentacles and then paralyze them with poison. Other polyps in turn ensure reproduction. Both males and females exist and mating, with little romance involved, mainly takes place in the fall, when eggs and sperm of male and female organisms are expelled into the water.

a fertilized egg then develops into a larva that gradually forms a new colony. This all happens underwater until the bladder is large enough and has enough buoyancy to float on the water.

A sting from the Portuguese man o' war is not necessarily fatal. The danger lies more in the fact that the poison can cause a person's muscles to become paralyzed. If that happens to the heart muscle, a heart attack occurs. Loose tentacles and dead specimens that wash up on the coast can also be just as poisonous as live specimens.

De omgekeerde kwal leeft in mangrovebossen en ondiepe lagunes. Je vindt er meestal een groot aantal bij elkaar. Ze liggen meestal met het gelei achtige deel op de boden en met de tentakels naar boven, naar de zon. vandaar hun Engelsen naam.
In hun tentakels bevindt zich een bruine stof die doormiddel van fotosynthese voedsel maakt voor de kwal.
Ze kunnen net als andere kwallen voortbewegen, maar doen dat niet veel. Ze zijn ook giftig maar je houd er meestal niet meer dan een jeukerig gevoel aan over.

Deze soort is de meest kwetsbare van alle kwallen omdat zijn leefgebied in mangrovebossen tot de meest bedreigde ecosystemen op aarde behoort vanwege kustontwikkeling. Maar op Curaçao en Bonaire zie je ze gelukkig nog vaak.

D E O N S T E R F E L I J K E K W A L

De Turritopsis nutricula, een kwallensoort uit het Caraïbisch gebied, heeft wel een heel benijdenswaardige eigenschap: Volwassen exemplaren kunnen in tijden van crisis terug keren naar hun poliep fase (zijn oorspronkelijke vorm) en begint dan weer opnieuw te groeien. Hierdoor heeft dit kleine kwalletje mogelijk het eeuwige leven!In de praktijk kan hij wel dood natuurlijk. Hij kan een ziekte krijgen of opgegeten worden en dan is het zelfs voor de Turritopsis nutricula gedaan. Maar dit is het enige dier dat bekend is met deze hoge kans op onsterfelijkheid. Daarom bestuderen wetenschappers de kwal uitgebreid, in de hoop hun bevindingen toe te kunnen passen bij menselijke ouderdom en ziekten.Op de website www.nature-ABC.com is een handige gids over de natuur op Aruba Bonaire en Curacao.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7d5P0pDVUo&t=159s