H U M M I N G B I R D S
K O L I B R I E S

De kolibrie komt alleen voor op het Amerikaanse continent en dan vooral in de tropische delen. Op de ABC eilanden vind je vooral de Blauwstaart smaragd kolibrie voor die overal te zien is waar bloemen staan. (Liefst rood of oranje.) Maar ook de rode kolibrie, die iets schuwer is, leeft op de eilanden.

Kolibries zijn solitair levende dieren. In de paartijd baltsen de mannetjes voor de vrouwtjes, met spectaculaire vliegbewegingen, maar na het paren laat hij de rest aan haar over.

Kolibries behoren ongetwijfeld tot de mooiste en bijzonderste vogels op onze aarde. Mooi, vanwege de metaalachtige weerschijn en bijzonder omdat ze meestal erg klein zijn.
In tegenstelling tot andere vogels draait de kolibrie namelijk, bij elke vleugelslag, met een korte ellipsvormige beweging, de vleugels. Een ander bijzonder aspect aan het vliegen van kolibries is, dat ze hun vleugels stijver en meer uitgespreid houden dan andere vogels. De naam `natuurlijke helikopters', die  aan de kolibries is gegeven, geeft deze gespecialiseerde manier van vliegen dan ook zeer goed weer.

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Rode kolibrie

Ruby topaz
hummingbird 

Chrysolampis mosquitus
8,5 cm (3,5 in)

Deze kolibrie leeft vooral in tuinen en wordt minder vaak gezien. Hij is ook iets schuwer.. In vergelijking met de meeste andere kolibries is de bijna rechte, zwarte snavel relatief kort.
Op het eerste gezicht lijkt hij wat minder mooi van kleur dan de smaragd kolibrie, maar onder een bepaalde lichtval kun je zijn schitterende kleuren zien flitsen in het zonlicht. 
Het mannetje heeft groen-glanzende donkerbruine bovendelen. De kruin en nek zijn glanzend rood en de keel en borst zijn schitterend goudoranje. De rest van de buik is bruin en de kastanjebruine staart is zwart getipt.  De vrouwelijke robijn-topaaskolibrie heeft bronsgroene bovendelen en lichtgrijze onderzijde. De staart is kastanjebruin 

De roep van deze soort is een hoge tsip.

voedsel:
Het voedsel van deze soort is nectar, afkomstig van een grote verscheidenheid aan bloemen, en enkele kleine insecten. 

voortplanting:
De vrouwelijke robijn-topaaskolibrie legt twee eieren in een klein nest in de vork van een lage tak. Incubatie duurt 16 dagen en uitvliegen nog eens 18 of 19. 

This hummingbird lives mainly in gardens and is less commonly seen. It is also a bit more shy. Compared to most other hummingbirds, the nearly straight, black bill is relatively short.
At first glance, it seems a little less beautiful in color than the emerald hummingbird, but under a certain light, you can see its brilliant colors flashing in the sunlight.
The male has green-shiny dark brown upperparts. The crown and nape are glossy red and the throat and breast are a brilliant golden orange. The rest of the belly is brown and the chestnut tail is black tipped. The female ruby-topaz hummingbird has bronze-green upper parts and light gray underparts. The tail is chestnut brown

The call of this species is a high tsip.

food:
The food of this species is nectar, from a wide variety of flowers, and some small insects.

reproduction:
The female ruby ​​topaz hummingbird lays two eggs in a small nest in the fork of a low branch. Incubation lasts 16 days and fledging another 18 or 19.

Smaragd Kolibrie 

Emerald Hummingbird

Trochilidae 

7 cm (3 in)

Kolibries behoren ongetwijfeld tot de mooiste en bijzonderste vogels op onze aarde. Mooi, vanwege de metaalachtige weerschijn en bijzonder omdat ze meestal erg klein zijn.
In tegenstelling tot andere vogels draait de kolibrie namelijk, bij elke vleugelslag, met een korte ellipsvormige beweging, de vleugels. Een ander bijzonder aspect aan het vliegen van kolibries is, dat ze hun vleugels stijver en meer uitgespreid houden dan andere vogels. De naam `natuurlijke helikopters', die  aan de kolibries is gegeven, geeft deze gespecialiseerde manier van vliegen dan ook zeer goed weer.

Kolibrie nest                            hummingbird's nest

Het nestje van een kolibrie, dat vast zit aan een palmblad of aan een paar twijgjes, is niet groter dan een walnoot en wordt gemaakt van fijne materialen zoals vruchtpluis mos, haartjes en fijne vezeltjes bijeengehouden door spinnenwebben.

Hierdoor is het nest ook enigszins flexibel wat handig is als de jonge groter worden.

Ze legt meestal niet meer dan 2 eitjes die zo groot zijn als een koffieboon.

Na 14 dagen kruipen de kale jonge uit het ei. Het vrouwtje voed de jongen vliegend door haar snavel in de keel van de jonge te steken en voedsel op te braken. Na 2 tot 3 weken vliegen de jonge uit die gelijk goed kunnen vliegen en gelijk hun eigen weg zoeken.

In onderstaand filmpje kun je hel mooi zien hoe de kolibrie haar nestje bouwt.

https://youtu.be/m-3r6VuM4s0

A hummingbird's nest, attached to a palm leaf or a few twigs, is no bigger than a walnut and is made of fine materials such as fruit fluff, moss, hairs and fine fibers held together by cobwebs.

This nest is somewhat flexible, which is useful if the young are bigger.

They usually lay more than two eggs that are as big as a coffee bean.

After 14 days, the bald young hatch from the egg. The female feeds the young in flight by inserting her beak into the youngster's throat and regurgitating food. After 2 to 3 weeks fly young from the same well and can fly as their own search path.

In the video below you can see how beautiful the hell hummingbird builds its nest.