Wrasse  Soldier  Loreto Palometa


Blauwkop lipvis
Bluehead Wrasse

Labridae
20 cm (7.9 in)

Hoewel de bek niet sterk ontwikkeld is, hebben ze goed ontwikkelde lippen. Sommige lipvissen produceren een Cocon van slijm in de nacht. Waarschijnlijk beschermt die laag de vissen tegen bepaalde parasieten. 
Sommige soorten treden ook op als poetsvissen. Ze bouwen nesten van algen in het zand of tussen rotsspleten. Die nesten worden door de mannetjes bewaakt, die zich dan territoriaal gedragen. 

Although the mouth is not highly developed, they have well developed lips. Some wrasses produce a cocoon of mucus at night. This layer probably protects the fish against certain parasites.
Some species also act as cleaner fish. They build algae nests in the sand or between rock crevices. These nests are guarded by the males, who then behave territorially.


Gramma loreto 
Fairy Basselet

Gramma loreto

8 cm (3 inch)

Weer zo`n schitterend visje!
Hij kan lichtpaars tot diep violet zijn, beginnend bij de kop, die halverwege het lichaam vervaagt tot goudgeel bij de staart. Hij eet vooral plankton.

Another beautiful fish!
It can be light purple to deep violet, starting at the head, fading halfway down the body to golden yellow at the tail. It mainly eats plankton.


Blackbar soldierfish

Myripristis jacobus
25 cm (9.0 in)

 

Deze opvallende rode vissen zijn nachtdieren. Ze eten voornamelijk plankton. Hij is fel rood met een zwarte balk achter zijn hoofd. Deze soort wordt soms ook ondersteboven zwemmend aangetroffen.

These striking red fish are nocturnal. They mainly eat plankton. He is bright red with a black bar behind his head. This species is also sometimes found swimming upside down.


Soldaten vis

Squirrel fish

Holocentrus adscensionis

25 cm (10 inch)

Er zijn 84 verschillende soorten Soldatenvissen. Het zijn prachtige vissen met grote ogen, waardoor ze `s nachts beter kunnen zien, en fantastisch kleuren. Van rose tot rood en oranje. De lange stekelige vin op hun rug is meestal goud/geel net als de staart.

 Zij zijn 's nachts actief en houden zich overdag schuil in holten of rotsspleten waar je ze overdag toch nog regelmatig tegen kan komen.

There are 84 different types of Soldier Fish. They are beautiful fish with large eyes, which allow them to see better at night, and have fantastic colors. From pink to red and orange. The long spiny fin on their back is usually gold/yellow as is the tail.

They are active at night and hide during the day in cavities or rock crevices where you can still regularly encounter them during the day.


Sergant Majoor 
Sergant Major

Abudefduf saxatilis
23 cm (9.0 in)

Deze vissen kom je heel vaak tegen in de wateren rond de ABCeilanden.
Ze vormen meestal grote scholen en voeden zich met de larven van ongewervelde dieren, zoöplankton, kleinere vissen, schaaldieren en verschillende soorten algen.  Sergeant-majoors zijn ook poetsvissen voor groene zeeschildpadden.

These fish are very common in the waters around the ABC islands.
They usually form large schools and feed on the larvae of invertebrates, zooplankton, smaller fish, crustaceans and various types of algae. Sergeant majors are also cleaner fish for green sea turtles.

Palometa Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Palometa

Trachinotus goodei

16cm (6in)

De Palometa is het best te herkennen aan zijn lange vinnen. 

De kleur varieert van grijs tot blauwgroen op de bovenkant van zijn hoofd, en de zijkanten zijn zilverkleurig met vier smalle, verticale strepen. Een vage vijfde balk toont nabij de basis van de staart. De borst heeft meestal een oranje tint.
De palometa geeft de voorkeur aan helder, tropisch water in zandige kusten en baaien.

Ze eten wormen, insectenpoppen en kleinere vissen.

The Palometa is best recognized by its long fins.

The color varies from gray to blue-green on the top of its head, and the sides are silver with four narrow, vertical stripes. A faint fifth bar shows near the base of the tail. The breast usually has an orange tint.
The palometa prefers clear, tropical waters in sandy shores and bays.
They eat worms, insect pupae and smaller fish.