Trekker vis triggerfish balistidae

Trekkervis / 

Balistidae
20-50 cm (8-20 in)
Er bestaan veel soorten trekkervissen die allemaal prachtige kleuren hebben. 
Ze hebben grote koppen die smal toelopen tot kleine monden.  Ze gebruiken hun krachtige kaken in hun voordeel want ze eten schaaldieren, weekdieren en zee-egels. Zowel mannetjes als vrouwtjes spelen een belangrijke rol in de voortplantingscyclus. Mannetjes gaan naar hun traditionele paaiplaatsen voordat ze gaan paren om een ​​territorium te vestigen en een broedplaats voor te bereiden. Daarna paren ze met alle vrouwtjes die hun territorium binnenkomen. De eieren worden op de zeebodem gelegd, waar ze zich hechten aan zanddeeltjes waardoor ze op hun plaats blijven. 
Terwijl de eieren zich ontwikkelen, blijven de vrouwtjes erbij om ze te bewaken. Indringers worden op agressieve wijze afgeweerd. Mannetjes blijven ook in het gebied, meestal hoger in de waterkolom en bewaken effectief alle vrouwtjes en eieren binnen zijn territorium. Vrouwtjes zullen ook water op de eieren rollen, waaieren en blazen, wat helpt om ze zuurstofrijk te houden.  Zodra de eieren uitgekomen zijn, wat binnen een paar dagen gebeurt, verlaten de vrouwtjes het territorium van de mannetjes.

Triggerfish

Balistidae
20-50 cm (8-20 in)

There are many types of triggerfish, all of which have beautiful colors.
They have large heads that narrow to small mouths. They use their powerful jaws to their advantage as they eat crustaceans, mollusks and sea urchins. Both males and females play an important role in the reproductive cycle. Males go to their traditional spawning grounds before mating to establish a territory and prepare a breeding ground. Then they mate with any females that enter their territory. The eggs are laid on the seabed, where they attach to sand particles, keeping them in place.
While the eggs are developing, the females stay there to guard them. Intruders are aggressively repelled. Males also stay in the area, usually higher in the water column, effectively guarding all females and eggs within its territory. Females will also roll, fan and blow water on the eggs, which helps to keep them oxygenated. Once the eggs have hatched, which happens within a few days, the females leave the males' territory.