Spanish Hogfish Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Spaanse zeeduivel

Spanish Hogfish 

Bodianus rufus
28 cm (11 in)

 

Deze vissen kom je vaak tegen in rif gebieden met veel zachte koralen.  De vissen zijn overdag actief . Juveniele zwemmen constant rond het rif en plukken parasieten van grotere vissen.
Als ze volwassen worden krijgen ze niet alleen een ander uiterlijk, maar krijgen ook ander eetpatroon. Ze wroeten in het sediment op zoek naar schaaldieren, weekdieren en stekelhuidigen. Daaraan danken ze ook hun Engelse naam.  (varkensvis) Zoals meer vissen worden ze allemaal als vrouwtje geboren.  Het mannetje heeft een harem van 3 tot 20 vrouwtjes die hij beschermt en waar hij mee paait. De vissen vertonen geen enkele vorm van ouderlijke zorg. De eieren drijven rond in het water en de ontwikkeling gaat snel. Binnen 24 uur na de bevruchting komen de larven uit Larven groeien in de loop van enkele weken uit tot juveniele en zullen uiteindelijk uit de waterkolom neerslaan nadat ze een geschikte habitat hebben gevonden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Gaat het mannetje dood,  dan verandert het meest dominante vrouwtje van kleur en geslacht. Deze overgang vindt binnen een paar dagen plaats. Dit wordt dan het dominate mannetje. 

 

These fish are often found in reef areas with lots of soft corals. The fish are active during the day. Juveniles constantly swim around the reef picking parasites from larger fish.
As they mature, they not only get a different appearance, but they also have a different eating pattern. They dig in the sediment in search of crustaceans, molluscs and echinoderms. They also owe their English name to this. (pork fish) Like more fish, they are all born as female. The male has a harem of 3 to 20 females that he protects and spawns with. The fish show no parental care of any kind. The eggs float around in the water and develop quickly. Within 24 hours of fertilization, the larvae hatch. Larvae develop into juveniles over the course of several weeks and will eventually precipitate from the water column after finding a suitable habitat to support themselves.
When the male dies, the most dominant female changes color and sex. This transition takes place within a few days. This then becomes the dominant male.