Doktersvissen 

Surgeonfish  


Blauwe doktersvis / Blue Tang / Surgeonfish
Blauwe doktersvis / Blue Tang / SurgeonfishNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Blauwe doktersvis  Blue Tang 

Acanthurus coeruleus
30 cm (12 in)

De Blauwe Doktersvis heeft een ovaal gevormd plat lichaam. Het kleurenpalet van de jonge en volwassen dieren lijken totaal niet op elkaar. Juvenile dieren ondergaan een kleur metamorfose als onderdeel van hun adolescentie.

Kleurveranderingen bij Koraalvissen.

De meeste koraalvissen zijn sterk territoriaal en dulden geen soortgenoten binnen hun grondgebied. De schitterende felle kleuren van koraalvissen dienen dan ook niet om vijanden af te schrikken maar zijn een waarschuwing voor soortgenoten: Dit is mijn gebied, blijf hiervandaan. Sommige soorten maken daarbij zelfs grommende geluiden. Jonge vissen zijn geen voedselconcurrenten van de volwassen vissen dus om te voorkomen dat ze verjaagd worden door hun soortgenoten, hebben sommige soorten, als ze jong, zijn totaal ander kleuren. De blauwe doktersvis is daar een goed voorbeeld van, want al zijn de volwassen doktersvissen inderdaad van een intens blauw/paarse kleur, de jonge visjes zijn knalgeel!Pas in de overgangsfase van juveniel tot volwassen vis ontwikkelen ze de kenmerkende blauwe kleur. De staartvin is doorgaans het laatste deel van het lichaam wat de kleurverandering ondergaat.
Dorrie uit Finding Nemo was ook een doktersvis (Picasso doktersvis) maar die komt hier niet voor.

The Blue Doctor Fish has an oval shaped flat body. The color palette of the young and adult animals do not resemble each other at all. Juveniles undergo color metamorphosis as part of their adolescence.

Color changes in coral fish.

Most coral fish are highly territorial and do not tolerate conspecifics within their territory. The brilliant bright colors of coral fish do not serve as a deterrent to enemies, but are a warning to others of their own kind: This is my territory, stay away from it. Some species even make growling noises. Juvenile fish are not food competitors to the adult fish, so to avoid being chased away by their congeners, some species, when young, have completely different colors. The blue surgeonfish is a good example of this, because although the adult surgeonfish are indeed of an intense blue/purple color, the young fish are bright yellow! Only in the transition phase from juvenile to adult fish do they develop the characteristic blue color. The caudal fin is usually the last part of the body to undergo the color change.
Dorrie from Finding Nemo was also a surgeonfish (Picasso surgeonfish) but she does not appear here.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Bahia Doktersvis
Ocean Surgeonfish

Acanthurus bahianus

30 cm (12 in) 

Deze subtiel gekleurde vissen zwemmen vaak in scholen met andere soorten, zoals de blauwe doktersvis en voeden zich met algen en waterplanten.
Ze maken niet zo`n dramatische transformatie door als de blauwe doktersvis.

These delicately colored fish often swim in schools with other species, such as the blue surgeonfish, and feed on algae and aquatic plants.
They don't go through such a dramatic transformation as the blue surgeonfish.