P A R A K E E T S

P A R K I E T E N


Prikichi/maïsparkiet/brown-throated parakeet Eupsittula pertinaxNatuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Maïsparkiet

Brown-throated parakeet 

Eupsittula pertinax

24 cm (9,5 in)

 

De Maisparkiet is een papegaaiachtige die veel op de eilanden voorkomt. Ze maken veel lawaai en zijn meestal met een groep, dus ze zijn niet te missen. Landen doen ze bij voorkeur hoog in bomen, dus ze van heel dichtbij te zien is lastiger. Ze zijn wat kleiner dan de Lora. 

The Brown Throated Parakeet is a parrot-like that is common on the islands. They make a lot of noise and are usually in a group, so they are not to be missed. They prefer to land high in trees, so seeing them up close is more difficult. They are a bit smaller than the Lora.


Lora/Geelvleugelamazone/Yellow-shouldered amazon Amazona barbadensis rothchildi Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Geelvleugelamazone

Yellow-shouldered amazon

 

Amazona barbadensis rothchildi 

33 cm (13 in)

De geelvleugelamazone op de eilanden Lora genoemd is een beschermde papegaaiensoort die je op de eilanden regelmatig tegen komt.

De vogel is ongeveer 33 cm groot en de mannetjes en de vrouwtjes zien er precies hetzelfde uit. Kenmerken zijn de smalle donkergroene randen om de veren, waardoor het lijkt of de vogel geschubd is. Het groen van de borst en buik heeft een blauwachtige tint hun kop is geel.

Nestelen doen ze in grote groepen in rotsspleten of holen in bomen en grote cactussen.

Ze houden van droge vegetatie met veel cactussen en doornig struikgewas. Hun dieet bestaat uit fruit, zaden, bloemen en cactussen. Waar veel water in zit waardoor ze verder maar weinig water nodig hebben. Vroeger werden ze door de plantage houders verafschuwd wanneer ze in grote groepen de plantages bezochten en de mango's, papaya's en andere vruchten verslonden. Later werd hun natuurlijke omgeving verkleind en ging de populatie sterk achteruit door het verkopen van de jonge papegaaien, hoewel dit door de wet is verboden.

Op dit moment gaat het gelukkig goed met de populaties op de ABC-eilanden. 

The yellow-winged Amazon on the islands called Lora is a protected parrot species that you regularly encounter on the islands.

The bird is about 33 cm tall and the males and females look exactly the same. Characteristics are the narrow dark green edges around the feathers, giving the appearance of the bird being scaly. The green of the chest and belly has a bluish tint and their head is yellow.

They nest in large groups in rock crevices or burrows in trees and large cacti.

They like dry vegetation with many cacti and thorny shrubs. Their diet consists of fruits, seeds, flowers and cacti. They contain a lot of water, so they need very little water. In the past they were abhorred by the plantation owners when they visited the plantations in large groups and devoured the mangoes, papayas and other fruits. Later, their natural habitat was reduced and the population declined sharply due to the sale of the young parrots, although this is prohibited by law.

Fortunately, the populations on the ABC islands are doing well at the moment.