Sparrow  Finch
Mus Vink

Andes mus                                   Andean Sparrow

Zonotrichia capensis
14 cm (5,5 cm)

Een klein musachtig vogeltje, met bruin gestreepte bovenzijde en licht grijze onderzijde.  Hij heeft zwarte en grijze strepen op de kop, een rood-bruine kraag en een kleine zwarte vlek op de keel. Maar het opvallendste en hun permantige zwarte kuifje. De Andes mus is wijdverspreid in grote delen van Midden - en Zuid-Amerika.

A small sparrow-like bird, with brown striped upper side and light gray underside. It has black and gray stripes on the head, a reddish-brown collar and a small black spot on the throat. But the most striking and their permanent black tuft. The Andean sparrow is widespread in much of Central and South America.

Maskergrondvink                                  Black-faced grassquit

Tiaris bicolor

10 cm (3.9 in)

De Mòfi zoals het diertje in het Papiaments wordt genoemd, is een klein vogeltje van ongeveer 10 centimeter groot, dat behoort tot de zaadeters. Hoewel hij niet kleurrijk is vind ik het toch een grappig, innemend vogeltje met zijn gedrongen bouw en nieuwsgierige houding.
Ze zijn dan ook helemaal niet schuw. De veren van de Mòfi zijn groenbruin van kleur en verschillen per individu. Het is een van de weinige vogelsoorten op het eiland, waarbij vrij duidelijk is te zien of het een vrouwelijk of mannelijk dier is. De mannetjes hebben een donkere kop en zijn over het algemeen donkerder van kleur met olijfgroene tinten en verschillen van de vrouwtjes, die lichter en grijzer van kleur zijn.

The Mòfi, as the animal is called in Papiamento, is a small bird of about 10 centimeters in size, which belongs to the seed eaters. Although it is not colorful, I still find it a funny, engaging bird with its stocky build and curious attitude.
So they are not shy at all. The feathers of the Mòfi are green-brown in color and differ from person to person. It is one of the few bird species on the island where it is quite clear whether it is a female or male animal. The males have a dark head and are generally darker in color with olive green hues and differ from the females which are lighter and grayer in color.

Safraanvink                                                          Safron finch

Secalis Flaveola 

12 cm (5 in)

Deze fraaie gele vogeltjes kom je meestal als paartje tegen. Ze zijn niet schuw.
De bovenzijde van het mannetje is geel met bruingroen. Verder heeft het dier een groengele kruin, oranje wangen en een oranje voorhoofd. De grijsbruine vleugels en staart vertonen een groene glans. De borst van het vrouwtje is groener en het voorhoofd is minder feloranje

voedsel:
Het is over het algemeen een zaad eter.

voortplanting:
De saffraan vink nestelt meestal in holtes en maakt gebruik van locaties zoals verlaten nesten en onder daken van huizen. Mannetjes zijn polygaam, paren met twee vrouwtjes tijdens het broedseizoen.

You usually encounter these beautiful yellow birds as a pair. They are not shy.
The upper side of the male is yellow with brown-green. Furthermore, the animal has a green-yellow crown, orange cheeks and an orange forehead. The grey-brown wings and tail show a green sheen. The female's breast is greener and the forehead is less bright orange

food:
It is generally a seed eater.

reproduction:
The saffron finch usually nests in cavities and takes advantage of locations such as abandoned nests and under house roofs. Males are polygamous, mating with two females during the breeding season.