vlindervis Butterfly fish Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Koraalvlinders

 Butterflyfish

Chaetodontidae
18 cm (7 in)

Koraalvlinder 4 eye ButterflyfishNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Er bestaan heel veel soorten vlindervissen, maar deze soorten zul je het meest tegenkomen. Ze voeden zich met koraalpoliepen of plankton. Hun hoge en platte lichamen maakt hen geschikt om voedsel in nauwe rotsspleten op te sporen. 

De naam koraalvlinder heeft te maken met de felle heldere kleuren en kleurschakeringen zoals zwart, wit, blauw, rood, geel en oranje. Maar ook omdat ze zo soepel bewegen. Als ze zwemmen beweegt hun hele lijf.

Volwassen exemplaren vormen vaak paartjes voor het leven, je ziet ze dan ook bijna altijd samen rondzwemmen. Koraalvlinders leggen vele drijvende eieren die zich mengen met het plankton en met de stroom worden meegevoerd. Ze zijn sterk territorium gericht, en verdedigen samen hun eigen stukken koraal als hun grondgebied.

There are many types of butterfly fish, but these are the ones you will encounter the most. They feed on coral polyps or plankton. Their tall and flat bodies make them suitable for locating food in narrow rock crevices.

The name coral butterfly has to do with the bright bright colors and shades such as black, white, blue, red, yellow and orange. But also because they move so smoothly. When they swim, their whole body moves.

Adult specimens often form pairs for life, so you can almost always see them swimming around together. Butterflyfish lay many floating eggs that mix with the plankton and are carried with the current. They are strongly territory oriented, and together they defend their own areas of coral as their territory.


koffervisje trunkfish Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Koffervis 

Trunk fish

Ostraciidae
40cm (15 in)

dobbelsteentje trunkfish small lien koffervisjeNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische viss

Koffervissen zijn over het algemeen nogal hoekig van vorm. Een bijzonder kenmerk is dat ze geen buikvinnen hebben. Ze bezitten een pantser van, bij volwassen dieren met elkaar vergroeide, zeshoekige beenplaten, dat fungeert als een sterke beschermende doos.  De gepantserde huid maakt het lichaam van deze vissen nogal star. In tegenstelling tot de meeste andere vissen, zwemmen koffervissen dan ook vooral met hun vinnen, wat een grappig gezicht is. Ze zijn ook erg nieuwsgierig en zullen bij het snorkelen of duiken eerder naar je toe zwemmen dan van je af. Baby koffervisjes zijn wel heel bijzonder schattig en worden vaak dobbelsteentjes genoemd.  

Trunk fish are generally quite angular in shape. A special feature is that they do not have pelvic fins. They possess an armor of hexagonal bony plates fused together in adults, which acts as a strong protective box. The armored skin makes the body of these fish rather rigid. Unlike most other fish, trunk fish mainly swim with their fins, which is a funny sight. They are also very curious and are more likely to swim towards you than away from you when snorkeling or diving. Baby trunk fish are very cute and are often called dice.


Gevlekte riddervis Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Gevlekte riddervis 
spotted Drumfish

Equetus punctatus
25 cm (10 in)

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Deze bijzondere vissen hebben een heel markant grafisch uiterlijk.

De jonge vissen zijn zwart wit gestreept en bestaan eigenlijk alleen maar uit een kop met heel lange vinnen. Naarmate ze ouder worden ontwikkelt de rest van hun lichaam zich. Het lijf is ook gestreept maar de rug en staart vinnen worden zwart wit gestippeld.

Je komt ze tijdens het snorkelen ook overdag regelmatig tegen. Ze leven vaak in de buurt van rotsen waarin ze hun schuilplaats hebben. `s nachts verlaten ze hun schuilplaats en gaan ze op jacht naar garnalen, krabbetjes en borstelwormen.